Audi Schanzer Fussballschule 0194

Gruppe Lukas Hinterseer

Audi Schanzer Fussballschule 0192

Gruppe Mathew Leckie

Audi Schanzer Fussballschule 0190

Gruppe Pascal Groß

Audi Schanzer Fussballschule 0194

Gruppe Roger de Oliveira Bernardo

Audi Schanzer Fussballschule 0192

Gruppe Schanzi

Audi Schanzer Fussballschule 0190

Gruppe Stefan Lex